Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มอบพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ให้กับเทศบาลตำบลสงเปลือย

ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันมอบพันธุ์ปลา ให้กับเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ แหล่งน้ำหนองยาง จำนวนกว่า 20 ไร่ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนร่วมทำพิธีถวายพระพร ณ บริเวณหนองยาง บ้านดงสว่าง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา

Facebook comment