Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

"ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ให้ความรู้ทางการเงินและบัญชีแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดงาน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ให้ความรู้ทางการเงินและบัญชีแก่ชุมชน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม conference room 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและบัญชีออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” ประจำปี 2562 ตามที่ธนาคารออมสิน มีนโยบายสนับสนุนทุนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมืออันดีที่ นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ในการนำพาเครือข่ายชุมชน จำนวน 7 กลุ่ม ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มสมาชิกในเขตจังหวัดมหาสารคาม 

 
ซึ่งการดำเนินงานในวันนี้ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องทางการเงิน และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของนักศึกษาที่มีการแบ่งทีมลงชุมชนไปแล้ว ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและบุคลากรจาก ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม และธนาคารออมสิน สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และให้ความรู้ด้านการเงิน การป้องกันกลโกงจากมิจฉาชีพ การหลอกลวงประเภทต่างๆ การเงิน การกู้ยืมเงิน รวมทั้งการออมเงิน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ อีกจำนวน 7 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 

Facebook comment