Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment