Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีทำบุญ ครบรอบ 8 ปี ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ

พิธีทำบุญครบรอบ 8 ปี ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ วันที่ 3 กันยายน 2562 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกในชมรม ร่วมสืบสานพระพุทธศานา และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ชมรมฯ ได้เคยไปให้บริการ

Facebook comment