Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 10 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

กำหนดการเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นจบปีการศึกษา 2559-2560 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับวันที่ 19 ตุลาคม 2562 จำนวน 2 รอบ
กำหนดการวันฝึกซ้อม 14-15 ต.ค. 62
 
ซ้อมใหญ่ เสมือนจริง 16 ต.ค. 62

รายชื่อบัณฑิต http://std.rmu.ac.th
ระบบลงทะเบียน http://bundit.rmu.ac.th


Facebook comment