Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาไอทีออกแนะแนวศึกษาต่อปี 63 ที่ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

วันที่ 17 กันยายน 2562 สาขาวิชาไอที คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกแนะแนวศึกษาต่อปี 63 ที่ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
"ไอทียืนหนึ่ง มากับพี่ตั้ม พี่เบตง พี่แบ็คแฮม พี่เกวลิน ฮอตสุดๆ"

https://www.facebook.com/ajworawith.sangkatip/posts/1120364364823780

Facebook comment