Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มอบพันธ์ปลาแก่เทศบาลตำบลภูปอ

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบพันธ์ปลา แก่เทศบาลตำบลภูปอ ที่ดำเนินโครงการ “บวชป่า ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมพิธีบวชป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อสร้างสมดุลในแหล่งน้ำ และเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เป็นผู้มอบ ที่บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร (เดิม)

Facebook comment