Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (ฮีตเดือน 8) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2562 (ทุกวันพุธ) ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment