Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมผู้จัดการทีมและผู้ควบคุมทีมกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการประชุมผู้จัดการทีมและผู้ควบคุมทีมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” ครั้งที่ 1/2562 

Facebook comment