Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ส่งตัวนักศึกษาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีส่งตัวนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 -16 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

Facebook comment