Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

14/11/62 ประมวลภาพแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Facebook comment