Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดกีฬานักศึกษา “บ้านเชียงเกมส์”

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 13 -19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Facebook comment