Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

17/12/62 รวมภาพ “บ้านเชียงเกมส์”

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Original

Facebook comment