Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขัน RMU FOOTBALL LEAGUE 2020

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณสนามอรุณปรีดีดิกลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน RMU FOOTBALL LEAGUE 2020 โดยได้ทำการเตะฟุตบอลเข้าประตู ถือเป็นสัญญาณการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เป็นการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล 
 
ในการนี้ ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดี ได้ชี้แจงถึงการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกในครั้งนี้ โดนมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 17 ทีม และมีการดำเนินการคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบลีค จนเหลือ 10 ประกอบด้วย
  1) PE LFC
  2) MSM Mahasarakham Multimedia
  3) SS Family
  4) SS 04
  5) SM 302 FC
  6) Engineer FC
  7) Spartan FC
  8) นิติศาสตร์ เอฟซี
  9) บ้านเอื้อ เอฟซี
 10) The First FC
โดยทีมที่ชนะเป็นแชมป์เปี้ยนในการแข่งขัน จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเหรียญรางวัล อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท อันดับที่ 4 ทุนการศึกษา 2,000 บาท อันดับที่ 5 ทุนการศึกษา 1,500 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลผู้ที่ทำประตูสูงสุด (ดาวซัลโว) จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม 1,000 บาท รางวัลทีมที่มีการบริหารจัดการทีมยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 
พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการประกวด Miss RMU League 2020 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาหญิงที่มีบุคลิกภาพดีมีความสามารถ ได้แสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการสร้างสีสันของการแข่งขันฟุตบอลให้มีความน่าสนใจไปในตัวด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รางวัล Miss RMU League จะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฎ ส่วนรางวัล Miss Popular Vote มี 2 รางวัลได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย
 
ทั้งนี้ มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการกีฬา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอก ร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันในครั้งนี้
 

Facebook comment