Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปรึกษาหารือในการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เข้าพบ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1 โดยใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถานที่ในการจัดในช่วงเดือนธันวาคม 2558 นี้

Facebook comment