Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ 4

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. ที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนท์ 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดมหาสารคาม โดย พันตรี รวมชัย กรโสภา รองผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีครูฝึก หัวหน้าหน่วยฝึก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประดับเครื่องหมายชั้นปี ตลอดจนได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีอีกด้วย

Facebook comment