Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

งานเลี้ยงรับรอง ประชุมอธิการบดีม.ราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2(11)/2563

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานเลี้ยงรับรองต้อนรับอธิการบดีและผู้ติดตาม ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2(11)/2563 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

Facebook comment