Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อสำรองใช้ในโรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ช่วยผู้ป่วย และสำรองไว้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในจังหวัดมหาสารคาม เป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

Facebook comment