Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสูตรถนอมผิวสำหรับพกพา (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กลุ่มวิทยากรจิตอาสา COวิทย์-RMU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมจัดการฝึกอบรมเรื่อง "การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสูตรถนอมผิวสำหรับพกพา" ในกิจกรรมรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน จิตอาสาเยียวยาผู้ประสบภัย COVID-19 ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment