Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่ามอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. รศ.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจ้งว่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยจัดพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง จำนวนกว่า 200 ชุด

ซึ่งส่วนประกอบของถุงยังชีพที่ได้นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย อาทิเช่น ข้าวสาร อาหารบรรจุกระป๋อง อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา ไข่ไก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้มีพี่น้องประชาชนในชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังจะได้ขยายผลโครงการเฟสที่ 2 ต่อไป เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของบุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถผ่านอุปสรรคของวิกฤตการณ์ COVID-19 ไปให้ได้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอก ให้การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตจึงได้จัดทำถุงยังชีพแจกจ่าย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและบุคลากรเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งต่อไป จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกัน
 

Facebook comment