Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

"COวิทย์-RMU" ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้วัดที่ขอความช่วยเหลือ

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมมาตราการช่วยเหลือสังคมและมาตรการการพัฒนานวัตกรรม ให้ความช่วยเหลือด้านการเป็นหน่วยผลิต ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สูตรถนอมผิว COวิทย์-RMU ประกอบด้วย
-เจลขนาด 500 ml จำนวน 250 ขวด
-สเปรย์ขนาด 50 ml จำนวน 1,550 ขวด
 
เพื่อส่งมอบให้กับทางวัดที่ขอความช่วยเหลือในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้แก่ 
-วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
-วัดโพธาราม ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook comment