Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

"COวิทย์-RMU" ถวายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับวัดมหาชัย พระอารามหลวง

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสา "COวิทย์-RMU" ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการช่วยเหลือสังคมและมาตรการการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค "COวิทย์-RMU" ถวายแด่พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับวัดต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคามต่อไป

Facebook comment