Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7" ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสำรองโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อนำไปรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน

Facebook comment