Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

ถ่ายทอดสด พิธีเปิด พระวรุณเกมส์

พิธีเปิดกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ­่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 พระวรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment