Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียนรติ 80 พรรษาฯ

Facebook comment