Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

RMU special report กฐินสามัคคี ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ ทายกทายิกาบ้านอุปราช พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อนุสรณ์ 100 ปี) มียอดบริจาครวม 308,990.25 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขออนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย

Facebook comment