การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 58 ครั้ง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 183 ครั้ง
พิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 28 มกราคม 2560 ที่โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 76 ครั้ง
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 86 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2560
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 38 ครั้ง
รศ.สมชาย วงศ์เกษม เป็นประธานเปิดป้ายอาคารหลังใหม่คณะครุศาสตร์
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 56 ครั้ง
ประชุมคณบดีเพื่อคัดเลือกผู้แทน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน – สำนัก
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 104 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม สภากาแฟ
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 1,275 ครั้ง
การจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ 12 มกราคม 2560
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 53 ครั้ง
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันนกกรงหัวจุก ประจำปี 2560
12 ม.ค. 2560 เปิดดู 64 ครั้ง