ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติประจำปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
12 มิ.ย. 2561 เปิดดู 52 ครั้ง
โครงการบริการวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน
06 มิ.ย. 2561 เปิดดู 25 ครั้ง
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร รดน้ำขอพรคณะกรรมการประจำคณะฯ
09 พ.ค. 2561 เปิดดู 124 ครั้ง
โครงการ การจัดการความรู้ KM คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คณะฯ และ โครงการ ให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บ
09 พ.ค. 2561 เปิดดู 126 ครั้ง
ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพแก่แกนนำนักศึกษา
07 พ.ค. 2561 เปิดดู 107 ครั้ง
เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561
09 เม.ย. 2561 เปิดดู 202 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
09 เม.ย. 2561 เปิดดู 166 ครั้ง
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
06 เม.ย. 2561 เปิดดู 136 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561
05 เม.ย. 2561 เปิดดู 176 ครั้ง
บรรยากาศรับ Transcript
05 เม.ย. 2561 เปิดดู 170 ครั้ง