การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 133 ครั้ง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 366 ครั้ง
พิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 28 มกราคม 2560 ที่โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 134 ครั้ง
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 190 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2560
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 82 ครั้ง
รศ.สมชาย วงศ์เกษม เป็นประธานเปิดป้ายอาคารหลังใหม่คณะครุศาสตร์
02 ก.พ. 2560 เปิดดู 115 ครั้ง
ประชุมคณบดีเพื่อคัดเลือกผู้แทน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน – สำนัก
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 156 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม สภากาแฟ
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 1,299 ครั้ง
การจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ 12 มกราคม 2560
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 78 ครั้ง
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันนกกรงหัวจุก ประจำปี 2560
12 ม.ค. 2560 เปิดดู 97 ครั้ง