ประชุมคณบดีเพื่อคัดเลือกผู้แทน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน – สำนัก
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 11 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม สภากาแฟ
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 8 ครั้ง
การจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ 12 มกราคม 2560
13 ม.ค. 2560 เปิดดู 6 ครั้ง
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันนกกรงหัวจุก ประจำปี 2560
12 ม.ค. 2560 เปิดดู 27 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สสส. สถาบันวิชาการ และ อปท
09 ม.ค. 2560 เปิดดู 62 ครั้ง
การประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเข้าสู่ Thailand 4.0
14 ธ.ค. 2559 เปิดดู 62 ครั้ง
ร่วมงานการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกร ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม
14 ธ.ค. 2559 เปิดดู 45 ครั้ง
เปิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ 12
14 ธ.ค. 2559 เปิดดู 35 ครั้ง
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
08 ธ.ค. 2559 เปิดดู 112 ครั้ง
ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
06 ธ.ค. 2559 เปิดดู 56 ครั้ง