ส่งตัวนักกีฬกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
19 ม.ค. 2561 เปิดดู 15 ครั้ง
ประมวลภาพ พิธีเปิดกีฬาลูกพระวรุณเกมส์ ปีการศึกษา 2560
18 ม.ค. 2561 เปิดดู 26 ครั้ง
วันเด็กจังหวัดมหาสารคาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 13 มกราคม 2561
13 ม.ค. 2561 เปิดดู 22 ครั้ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โกสุมพิสัยสะดืออีสาน ของดีเมืองมหาสารคาม
13 ม.ค. 2561 เปิดดู 19 ครั้ง
บวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด 2561 จ.มหาสารคาม
12 ม.ค. 2561 เปิดดู 36 ครั้ง
พิธีมอบเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการ ICSSS2017 - RMUGRC2018
12 ม.ค. 2561 เปิดดู 30 ครั้ง
ICSSS 2017 & RMU-GRC 2018
11 ม.ค. 2561 เปิดดู 80 ครั้ง
กิจกรรมต้นแบบ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ปีที่2
05 ม.ค. 2561 เปิดดู 35 ครั้ง
คณะนิติศาสตร์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561
05 ม.ค. 2561 เปิดดู 38 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
05 ม.ค. 2561 เปิดดู 33 ครั้ง