Home
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (อาคาร 15)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรสาร : Fax
043-722117

โทรศัพท์ : Telephone (ระบบอัตโนมัติ : Auto)
080-8376075
081-7478385
061-4042390
043-722118
043-722119
หมายเลขภายใน กด 345-346E-mail: prrmu@rmu.ac.th


www.facebook.com/www.rmu.ac.th
www.facebook.com/www.rmu.ac.th