Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา สัปดาห์สุดท้าย

วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ทุกเช้าวันพุธ สืบสานประเพณีไทย (สัปดาห์สุดท้าย)

Facebook comment