Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment