Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วิพิธทัศนา ๖๑ "จำปาสี่ต้น"

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ สาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ได้จัดโครงการวิพิธทัศนา เรื่อง จำปาสี่ต้น การแสดงผลงานประจำรุ่นวาดฟ้อนสะหลองพ่อเมือง ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ท่านอาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://fb.watch/4hcvR_MXFx/

Facebook comment