Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เวทีดีเบตส่องวิสัยทัศน์และนโยบายผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.มหาสารคามร่วมกับมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และหนังสือพิมพ์ภาคอีสานจัดเวทีดีเบตส่องวิสัยทัศน์และนโยบายผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ซึ่งมีผู้ที่สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ (เรียงตามเบอร์) ได้แก่
เบอร์ 1 นายกฤษณพงศ์ เจริญวานิช
เบอร์ 2 พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ
เบอร์ 3 ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
เบอร์ 4 นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์
 

Facebook comment