Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

ผศ.ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2564 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" แปลว่า "พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่"
 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงเป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับเจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกครองประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงสร้างชาติไทยให้รุ่งเรืองนานัปการ ทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยทรงเลื่อมใสเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงสร้างพระพุทธรูปและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม เช่น พระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ด้านการศึกษา โปรดเกล้าฯ ให้ผู้รู้นำตำราต่างๆ มาจารึกลงในศิลาตามศาลารอบพุทธาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาการสาขาต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า วัดพระเชตุพนฯเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม

Facebook comment