Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

MOU ยกระดับส่งเสริมความสามารถ SME ขนาดกลาง-ย่อม ในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือ กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสาวเกศรา หลงชรา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงนาม มีผู้บริหาร ทั้ง 3 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน 

Facebook comment