Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระพรหม ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

9 เม.ย. 64 ที่ลานพระหรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำบุคลากรสรงน้ำและบวงสรวงพระพรหม เพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมในพิธี จากนั้นได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ โดยมีผู้บริหาร นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก เป็นเกียรติในการรดน้ำดำหัวขอพรในครั้งนี้

Facebook comment