Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8 / 2564 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Facebook comment