Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับเทศบาลตำบลโนนบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวความรู้สึกและความร่วมมือกับเทศบาลโนนบุรีในการพัฒนาชุมชนตำบลโนนบุรี
 
ต่อมา นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวความรู้สึกให้คำแนะนำและเวลาแสดงความยินดี และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ดร.รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ม) กล่าวความรู้สึกให้คำแนะนำและกล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่ผู้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

Facebook comment