Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รับหลักฐานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดรับหลักฐานและลงทะเบียนบัณฑิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2563 โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการคัดกรองตามมาตรการโควิด-19 โดยการวันอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร จัดเรียงตามลำดับบัตรคิว ควบคุมดูแลความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Facebook comment