Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี ร่วมกันทำความดี นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และพื้นที่อื่นๆ

Facebook comment