Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE (ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขันระดับประเทศ)
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย  ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมในการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับประเทศ ปี 2564 (รอบเก็บคะแนนในพื้นที่) ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา) 
 
โดยชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21-23  ธันวาคม 2564 นี้

Facebook comment