Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมงานศิลป์ในสวน 15 ธันวาคม 2564 ณ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กิจกรรมงานศิลป์ในสวน
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยสโมสรบุคลากร มรม.ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชุมชนสารคาม CRAFT
มีกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ การเพาะต้นไม้ที่กำลังนิยม การทำธุรกิจกาแฟ จากผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่า มรม. พร้อมกับชมและชิมจิบกาแฟ ชมงานอาร์ต ฟังเพลงในสวน คุยเรื่องต้นไม้

Facebook comment