Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รับรางวัลพระราชทาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คว้ารางวัลระดับประเทศ

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับรางวัลพระราชทาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และร่วมทำการแสดง ชุด “อเมซิ่ง ตักสิลามหานคร” จัดบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ HALL 4 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยมี 1.นายชานนทร์ นระแสน ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย 2.นายอภิวัฒน์ บำรุงนา ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.นางสาวกัญญารัตน์ หงอสูงเนิน ประธานฝ่ายจัดหาทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขชุมชน 4.นายเกียรติชัย สวนประดิษฐ์ ประธานฝ่ายกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทน ร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมกับ RMU TO BE NUMBER IDOL 2020 ร่วมกิจกรรม โดยมีนายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง และนายศราวุฒิ ชูราษฏร์ เป็นผู้ควบคุมทีมในครั้งนี้

ผลการประกวดในครั้งนี้ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทาน ถ้วยรางวัลชมรมดีเด่น ให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564" ในงานครบรอบ 19 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

โดยภายในงานมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ มากกว่า 100 บูธทั่วประเทศ ซึ่งทางชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมทำการแสดงชุด “อเมซิ่ง ตักสิลามหานคร” และร่วมจัดเป็นบูธนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอีกด้วย

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

Facebook comment