Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหมประดิษฐาน ณ เทวสถาน

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหมประดิษฐาน ณ เทวสถาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธี โดยมีท่านบุญญาภิวัฒน์ นิลวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิทางพิธีพราหมณ์ กล่าวโองการ

ทั้งนี้ได้รับความเมตตาธรรม จากหลวงพ่อมนูญชัย มนูญญพโล เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) พร้อมพระสงฆ์วัดป่าศรัทธาธรรม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทำพิธีสวดชยันโต เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.5330308600332165

Facebook comment