Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม. ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา ร่วมกันบริจาคโลหิต ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00น. เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ออกมาให้บริการในครั้งนี้

Facebook comment