Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

(09.30 น.) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนยน 2558 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

(09.30 น.) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนยน 2558 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกันนี้ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และรับทราบนโยบายของทางจังหวัด ตลอดจนรับฟังข้อมูลและการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อนำไปปฏิบัติในหน่วยงานของตนเองต่อไป

Facebook comment