Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดป่าบึงวังยาว ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ในการนี้ อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย อาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยพระอาจารย์บุญทัน อัตถกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าบึงวังยาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมทำพิธีทอดกฐินสามัคคีและรับถวายสิ่งของบริวาร
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายยังได้ร่วมใจกันถวายจตุปัจจัย เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมเสนาสนะ เป็นเงินทั้งสิ้น 236,935 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอร่วมอนุโมทนากับผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีความสุขกาย สุขใจ ปราถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการเทอญ

Facebook comment