Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก (อีสาน)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุม 100 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาเปตอง
 
ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้การจัดแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การเตรียมความพร้อมของผู้ตัดสิน ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายจราจร เจ้าหน้าที่ประจำสนาม

Facebook comment