Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตมหาสารคาม พร้อมคณะ เข้าพบ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เพื่อปรึกษาหารือตกลงความร่วมมือร่วมกันด้านส่งเสริมสวัสดิการให้กับบุคลากร พร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 6 ก.ค. 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นายจุมพล คุณประทุม ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตมหาสารคาม พร้อมคณะ เข้าพบ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เพื่อปรึกษาหารือตกลงความร่วมมือร่วมกันด้านส่งเสริมสวัสดิการให้กับบุคลากร พร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment