Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สืบสานทำนุบำรุงประเพณีไทย กิจกรรม “วันลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมใจสืบสานทำนุบำรุงประเพณีไทย จัดกิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจำปี 2565 ณ ท่าน้ำริมห้วยคะคาง ด้านข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ในการนี้ อาจารย์ ดร. นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม "วันลอยกระทง" การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง ซึ่งภายในงานมีตลาดนัดอาหาร โดยจัดจำหน่ายโดย ชมรม/ชุมนุม/สาขา/คณะ และฟรีคอนเสิร์ตหมอลำซิ่ง

Facebook comment