Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 รับตรงอิสระ เรียนดี-ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โครงการรับด้วย Portfolio โควตา เรียนดี-นักกีฬา(ความสามารถพิเศษ) โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม. และ อบจ.มหาสารคาม โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการนี้ อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ทำการสอบวัดแววความเป็นครู สอบสัมภาษณ์ สอบความสามารถพิเศษ ในครั้งนี้

Facebook comment